Bliv medlem

Vi har indmeldelsesblanketter i klubben, spørg en af trænerne om at få en og aflevere indmeldelsesblanketten til en af trænerne.

kontingent:
Barn: 200 kr. pr. halv år.
Voksen: 200 kr. pr. halv år.